Blue Angel

Guang Ji Menyambut Anda
Baby Angel

Guang Ji adalah sebuah wadah keTuhanan yang menyebarkan hakekat kebenaran , dari tiada hingga ada, dari kecil hingga besar, ingin mencapai kestabilan dan kesempurnaan harus melalui proses perubahan dari masa ke masa, misalnya dari masa pembentukan , pertumbuhan dan pertahanan. Setiap masa mempunyai tugas dan misi yang berbeda, walaupun demikian tetap tidak meninggalkan prinsip utama yaitu penyebaran ajaran kebenaran, pembinaan diri dan penyelamatan umat manusia, serta mengemban misi suci untuk menciptakan dunia Maitreya.

Forum